7 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ευρώπη
16 προορισμοί παράδοσης στην ΕΕ
1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών fulfillment

Εκπληρώνουμε και παραδίδουμε παραγγελίες και
παρέχουμε υπηρεσίες αντικαταβολής.