Πως λειτουργεί

Πάροχος υπηρεσιών Fulfillment

Η BIZ Courier & Logistics S.A. εφαρμόζει προηγμένα τεχνολογικά συστήματα αιχμής που καθιστούν την εκτέλεση παραλαβής, συσκευασίας, αποστολής, παράδοσης και επιστροφών απλή αλλά και άκρως αποτελεσματική.

Επικοινωνήστε μαζί μας και ξεκινήστε την αποστολή προϊόντων σε νέες αγορές με ασφάλεια!

01

Αναθέστε μας τις παραγγελίες σας

Η BIZ έχει αναπτύξει με επιτυχία εφαρμογές και ολοκληρωμένες λύσεις που επιτρέπουν στους πελάτες της να εκτελούν αποστολές γρήγορα και με ασφάλεια.

02

Επιλογή, συσκευασία, αποστολή & παράδοση

Μόλις λάβουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την παραγγελία, η διαδικασία των αποστολών σας ξεκινά άμεσα.

03

Παρακολουθήστε το εμπόρευμά σας σε πραγματικό χρόνο

Το διαθέσιμο απόθεμά σας ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο. Ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μην εξαντληθεί ξαφνικά το απόθεμά σας.

04

Αξιόπιστη διαχείριση υπηρεσιών Fulfillment

Η πρωταρχική μας δέσμευση είναι να δημιουργήσουμε σε διεθνές επίπεδο αξιόπιστες υπηρεσίες Fulfillment και υλικοτεχνική υποδομή για τους πελάτες μας.

01

Αναθέστε μας τις παραγγελίες σας

Η BIZ έχει αναπτύξει με επιτυχία εφαρμογές και ολοκληρωμένες λύσεις που επιτρέπουν στους πελάτες της να εκτελούν αποστολές γρήγορα και με ασφάλεια.

02

Επιλογή, συσκευασία, αποστολή & παράδοση

Μόλις λάβουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την παραγγελία, η διαδικασία των αποστολών σας ξεκινά άμεσα.

03

Παρακολουθήστε το εμπόρευμά σας σε πραγματικό χρόνο

Το διαθέσιμο απόθεμά σας ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο. Ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μην εξαντληθεί ξαφνικά το απόθεμά σας.

04

Αξιόπιστη διαχείριση υπηρεσιών Fulfillment

Η πρωταρχική μας δέσμευση είναι να δημιουργήσουμε σε διεθνές επίπεδο αξιόπιστες υπηρεσίες Fulfillment και υλικοτεχνική υποδομή για τους πελάτες μας.