Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Skai TV

Ο Διευθύνων Σύμβουλός μας Paul Duff Karavounarlis προσκλήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό Skai TV για να δώσει τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Τα Νέα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με τον Νίκο Υποφάντη. Η Biz Courier συμμετείχε στη συγκεκριμένη εκπομπή ως πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς και fulfillment λόγω της επιτυχούς δραστηριοποίησής της στο εξωτερικό! Η Biz Courier παρέχει εναλλακτικές υπηρεσίες FBA (Fulfillment by Amazon) σε 16 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπηρεσίες ταχυμεταφορών και ένα ευρύ φάσμα πληροφοριακών λύσεων στους πελάτες της.

Πιστός της συνεργάτης η Vodafone, η οποία υποστηρίζει την Biz Courier με το πρόγραμμα ελέγχου και παρακολούθησης του στόλου της (Fleet Control and Monitoring) και διάφορες άλλες λύσεις, που έχουν ζωτική σημασία για τη διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών της.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Μπορείτε να δείτε διαδικτυακά το βίντεο εδώ:

Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Skai TV